• Preč s nepotrebnými dokumentami

    Množstvo dokumentov, ktoré už nie sú potrebné a ktoré obsahujú osobné údaje môžete zničiť jednoducho, rýchlo a navždy. Skartovačka zničí všetky vaše dokumenty natrvalo, ktoré už nikto nezneužije.