• Sledujte SK a CZ TV kanály so satelitnou kartou

    Satelitná TV síce umožňuje príjem tisícok voľných programov z celého sveta, tie slovenské a české sú však kódované. Pre ich príjem potrebujete satelitnú kartu od niektorého slovenského poskytovateľa satelitnej TV. Satelitný prijímač však musí s touto kartou spolupracovať. Napr. nová skylink karta vám bude fungovať iba v certifikovaných prijímačoch s označením Skylink ready.