• Podfarbite si každodenné činnosti s prenosným rádiom

    Prenosné rádiá postupne miznú z našich domácností a je nahrádzané mobilnými telefónmi a tabletmi s prenosnými reproduktormi. Aj klasický prenosný rádioprijímač a vstavaný CD prehrávač však má stále svoje miesto či už na záhradách alebo v príbytkoch starších ľudí, ktorí si nedokážu s obsluhou zložitej modernej techniky poradiť. Niekedy je najlepšie jednoducho stlačiť tlačidlo, pridať hlasitosť a pustiť sa do práce.