• Ovládajte viacero PC naraz s jednou klávesnicou a monitorom

    KVM prepínač je zariadenie, ktoré vám umožní ovládať niekoľko počítačov z jedného miesta – konzoly, ktorá je tvorená monitorom, klávesnicou prípadne audio systémom. Ku KVM sa pripojí všetká kabeláž z ovládaných počítačov a potom sa medzi nimi jednoducho prepína, či už mechanickým prepínačom alebo softvérovo. Niektoré KVM prepínače umožňujú ovládanie až 16 počítačov z jedného miesta, v prípade prepojenia viacerých prepínačov do kaskády, môže byť počet ovládaných počítačov až 512. Uplatnenie nachádzajú najčastejšie v dátových centrách a v priemyselných aplikáciách.