• Pracujte efektívne s kancelárskymi aplikáciami

    Vuyžívajte najnovšie verzie kancelárskych aplikácii, aby ste pracovali efektívnejšie. Aplikácie na kancelársku prácu sú často združené do softvéru nazvaného kancelársky balík.