• Vyberte si správnu DVB-T anténu pre stabilný TV príjem

    Dobrá anténa na TV príjem je základom stabilného obrazu aj pri horšom počasí. S príchodom digitálneho vysielania sa kvalita príjmu zlepšila, no izbová anténa k stabilnému obrazu často nepostačuje. Ak chcete sledovať TV cez anténu zadarmo, vyberajte anténu podľ typu a podľa zisku. Zisk sa udáva v decibeloch (dB) a čím je táto hodnota vyššia, tým silnejší signál budete prijímať. Najlepší signál poskytujú vonkajšie viacprvkové smerové antény. Izbová všesmerová anténa DVB T, tvorená jedným zvislým prútom poskytne stabilmný signál len v prípadoch, keď bývate neďaleko vysielača.