• Majte čisté zorné pole s držiakom k projektoru

    Kedysi sa video projektor musel umiestniť presne oproti stene a na stred premietaného obrazu. Dnešné modely však vedia kompenzovať geometrické nepresnosti obrazu a na umiestnenie projektoru si tak môžete vybrať niektorý z množstva modelov držiakov. Držiaky k projektorom môžu byť stropné, nástenné, pevné i výsuvné s rôznou dĺžkou pohyblivého ramena.