• Zostavte svoj vlastný satelitný systém s DiSEqC prepínačmi

    Televízny a satelitný maniak obvykle prijíma signál z viacerých satelitov, na ktorých sa dajú nájsť tisícky TV kanálov vysielaných zdarma. Pre príjem každého z nich je však potrebný samostatný LNB konvertor alebo dokonca samostatná parabola. Na to, aby sa dali všetky programy sledovať bez prepájania káblov, slúžia práve DiSEqC prepínače. Osobitnou kategóriou sú satelitné multiprepínače, ktoré, naopak, slúžia pre rozbočenie satelitného signálu z LNB konvertora do viacerých satelitných prijímačov