Nie ste prihlásený, prihlásiť sa
Geis
Slovenská pošta
Spoľahlivo na dosah ruky
0917112188 (9:00-16:00), info@golias.sk
Váš košík obsahuje
0 položiek v sume
0,00 € s DPH
Dnes je 27.05.2017, blahoželáme všetkým s menom Iveta

E-shop Golias

Anketa

Ak ste niekedy nakupovali na splátky, cez akú spoločnosť?
Quatro
39%
Hlasovaní 807
FoodStar

TOP PRODUKT !

1 ks
kód: 560033
-67%
s dph 14,90€

Zaujímali sa o...

4 ks
kód: 382352
s dph 201,59€
6 ks
kód: 280647
s dph 2,33€
3 ks
kód: 284041
s dph 57,51€
Case SAMSONITE 88U09002 16'' GUARDIT, computer, docu, pocket, black

Výrobca: Samsonite; Trieda produktu: Tašky / batohy / puzdrá pre nootebooky; Typ tašky: Taška na notebook; Vonkajší materiál: Nylon; Veľkosť notebooku/tabletu: 16 palcov; Vnútorný rozmer tašky: 43,5 x 30,5 x 11,5 cm; Upozornenia: nedostatok dát; Oddelený priestor na tlačiareň: Nie; Popruh na rameno: Áno; Ergonomický pás na rameno: Áno; Molitanová prepážka: Nie; Vnútorný popruh pre upevnenie notebooku: Nie; Dodatočné kapsy: nedostatok dát; Spôsob zatvárania: zips; Ďalšie funkcie: nedostatok dát; Farba: čierna; Čistá hmotnosť: 0.6 kg; Hrubá hmotnosť: 0.6 kg

13 ks
kód: 377092
s dph 39,13€
Fammilky

Všeobecné obchodné podmienky

Nákup tovaru prostredníctvom nášho eshopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej označovaný ako zákazník) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúcim / prevádzkovateľom e-shopu www.golias.sk je spoločnosť Golias, s. r. o. so sídlom v Čadci, ul. Gočárova 1506, IČO: 46724664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v     Žiline , oddiel: Sro, Vložka číslo: 56884/L

Zákazníkom môže byť spotrebiteľ, alebo podnikateľ:

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá uzatvorením kúpnej zmluvy - odoslaním objednávky nekoná v rámci  predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom  sa rozumie

 - osoba, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri

 - osoba, ktorá podniká na základne živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia, na základe osobitných predpisov

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, porozumel im a súhlasí s nimi.

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačilo (ikona) košík.

Po objednaní tovaru (zadaním počtu kusov do voľného políčka) a stlačením tlačidla/ikony košík, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje, ktoré systém  vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu.Spoločnosť Golias, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Zákazník si vyberie spôsob dopravy, ktorý mu systém ponúka.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Po vytvorení objednávky nie je možné dopĺňať o ďalší tovar. Taktiež nie je možné zasielať viacej objednávok v jednom balíčku, alebo ich zlučovať. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Golias, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov Golias, s.r.o.

Vykonanú objednávku prostredníctvom tohto e-shopu je možné stornovať do 12 hodín od momentu jej vytvorenia. Ak zákazník nestornuje objednávku v uvedenom čase stáva sa záväznou pre predávajúceho a kupujúceho.

Obchod GOLIAS s.r.o. nezodpovedá za informácie uvedené na portáli HEUREKA a na iných cenových porovnávačoch.

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú konečné. Predávavajúci umožňuje platbu na dobierku, príkazom, v hotovosti a na splátky. 

Upozorňujeme, že ak si zákazník zvolí nesprávne poštovné, napríklad tovar , ktorý váži  5kg a zvolí si dopravu poštou ako listovú zásielku , bude  poštovné upravené podľa cenníka.  Týka sa to hlavne poštovného pre listové zásielky, toto poštovné je určené len pre malé veci ako sú pamäťové karty, usb kľúče a podobne !

Náš cenník poštovného

Dodacie podmienky 

Spoločnosť Golias s.r.o. sa zaväzuje expedovať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 72 hodín /počas pracovných dní/  od potvrdenia objednávky [ak nie je pri tovare uvedená iná dodacia doba!!]. Spoločnosť Golias, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak si zákazník  zásielku nepreberie  môže si spoločnosť Golias, s.r.o. nárokovať náklady spojené s expedovaním tovaru a poštovného /v tomto prípade, aj za poštovné späť/.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením donášku tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť Golias, s.r.o. nebude uznávať reklamácie na nevykonanú donášku tovaru kuriérskou službou.

Faktúry a dokumenty

Faktúra a všetky dokumenty sú pribaľované k tovaru. Komunikácia so zákazníkmi prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu, resp. telefonického rozhovoru. Faktúra slúži taktiež ako záručný list.

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom alebo na pošte protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. 

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku pre zákazníkov Golias, s.r.o. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť  na základe vyplneného reklamačného formulára,   ktorý spolu s kópiou faktúry a reklamovaným tovarom zašle na našu adresu.

Spoločnosť  Golias, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Odstúpenie od zmluvy v prípade , ak ste spotrebiteľ:

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa § 12 odst. 1 zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese info@golias.sk. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Golias, s.r.o. Tovar nesmie byť poškodený. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po nahlásení vrátenia  tovaru, vrátime do 15 dní zákazníkovi  zaplatenú sumu na číslo účtu, ktoré uvedie vo formulári na vrátenie tovaru. Ak je tovar nefunkčný alebo nesprávne pracuje, zákazník opíše vo formulári aj presnú závadu.

Odstúpenie od zmluvy v prípade , ak ste podnikateľ:

V prípade, že ste tovar zakúpili nie ako spotrebiteľ, ale ako podnikateľ v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou /uviedli ste IČO vo Vašej objednávke , ktoré je aj na vašom nákupnom doklade/ , právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

 

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje Vami poskytnuté osobne údaje v zmysle Zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len pre potreby korektného vybavenia objednávky. Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté údaje osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti). O vymazanie Vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na adrese info@golias.sk.

Záručné podmienky

Na každý výrobok sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Pri uplatnení práva na záručnú opravu musí zásielka s reklamovaným tovarom obsahovať vyplnený reklamačný formulár, kópiu faktúry, vyplnený záručný list - ak nebol súčasťou, doklad o zaplatení tovaru.

Nákup na splátky cez internet

Cez Quatro môžete teraz nakupovať na splátky rýchlo, jednoducho a pohodlne priamo
 z Vášho domova.
Výška splácaného tovaru musí byť minimálne 100,-€.

AKO TO FUNGUJE?

Prečítajte si postup

Next176